jump to navigation

Bréf til FME. 31/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

Hr. Gunnar Andersen forstjóri FME.
3 Júlí sendi ég ykkur bréf með spurningum sem ég spurði ykkur eftir að ég hafði gert athugasemdir fyrir ársfund Lífeyrissjóðinn Gildi og hvort þið munduð senda mann frá ykkur því ég taldi fundinn ekki löglegan vegna nýrra tillagna til breytingar á samþykktum Gildis lífeyrissjóðs sem átti að leggja fyrir ársfund 21 apríl 2009. Þetta voru greinar upp á 17 síður með ýmsum breytingum. Ég sem sjóðsfélagi fékk ekki að kynna mér þetta fyrir ársfundinn, né önnur félög þar sem þetta hafði ekki borist til umsagnar. Í kjölfarið hafði ég samband við ykkur og fékk samband við lögmann ykkar, svar hans var einfalt við vinnu hér ekki eftir pöntunum. Sem ég skil á þann veg að sé í stíl 2007 eins og ég hef bent á í blaðagrein minni.
Síðan berst mér bréf frá yður með svörum við mínum spurningum sem er stílað 8 september 2009 eftir opið bréf sem birtist í MBL 6 september þar sem þú kýst að svara mér með bréfi stað þess að gera það opinberlega.
Þinn svör er ég ekki sáttur við, enda er vandbúið hvaða skjól einsstaka sjóðfélagi hefur þegar hann þarf að leita til ykkar.
Þú segir í bréfi þínu að lífeyrissjóðurinn Gildi sé undir reglubundnu eftirliti ykkar. Ég tel það ekki vera stjórnsýslulega eftir ítrekuð réttindi í málinu það sem ég sóttist eftir vegna svars yðar.
Sjóðsfélagi í þessi tilviki, hvaða skjól á hann í Fjármálaeftirlitinu, þegar brotin eru á honum löginn sem skilja að engu að tryggja honum upplýsingar um reksturs sjóðsins sem mun ákvarða framtíð hans á efri árum.
Fjármálaeftirlitið tryggir bankaleynd sem það ber fyrir sig í svari til mín. Sem virðist hafa þann tilgang einan að vernda hagsmuni stjórnar og stjórnenda Lífeyrissjóðsins Gildi enn ekki sjóðsfélaga. Efnislegur rökin fyrir höfnuninni og forsendur fyrir bankaleynd hefur hér verið snúið gegn þeim sem upplýsa ætti.
Eins fer ég framá að Fjármáleftirlitið upplýsi með já eða nei í lið 2 hvort reglur um fjárfestingarstefna lífeyrissjóðsins Gildi hafi verið brotnar og ekki verið farið eftir reglum sem þeim ber. Ykkar svör eru ekki skýr. Skýr svör óskast við þessum lið og rökstuðningur ykkar.
Í framhaldinu mun ég skoða stöðu mína. Svör ykkar eru ekki í takt um góða og vandaða stjórnsýslu að mínu áliti.
Með vinsemd og virðingu.
Jóhann Páll Símonarson.
Stakkhömrum 4
112 Reykjavík
Kennitala 110451-3939

Bréf Árna Páls Árnasonar 31/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

Hr Árni Páll Árnason, efnahag og viðskiptaráðherra.
Erindi.
Ég hef ítrekað send bréf til embætti sem kallar sig Fjármálaeftirlitið og ber samkvæmt lögum að hafa eftirlit yfir lífeyrissjóðum mínum sem heitir Gildi. Öll bréfaskrif mín eru til í skjalasafni þeirra. Ég hef ítrekað farið framá að stjórn og stjórnendum yrð vikið frá og skipaður eftirlitsmaður á meðan málefni sjóðsins sætir rannsókn, efnahagsbrotadeildar Ríkislögreglustjóra eins og þér er kunnugt um. Svar frá Fjármálaeftirlitinu er einfald. Með vísan til 13 gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi er ekki unnt að svara erindi yðar frekar enn orðið er. Samkvæmt þessari 13 grein er ég ekki óviðkomandi aðili og sætti mig ekki við þau rök. Eins við ég geta þess að í Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands stendur í 72. gr. Eignaréttur er friðhelgur.
Árni Páll Jóhann Páll Símonarson kemur þetta mál við þetta eru mínir peningar, þess vegna er ég afar ósáttur að lögmaður frá Fjármálaeftirlitinu skuli beita þessum rétti. Það er greinilegt að regluverkið í kringum lífeyrissjóði er betra fyrir þá sem ráða enn nokkurn það kerfi sem Breznef lét sér detta í hug að setja.
Hins vegar er hægt að benda á í opinberi umræðu, virðist það þykkja eðlilegt og sjálfsagt, hversu absúrd sem það kann að hljóma, að á Íslandi að menn sem gegna trúnaðarstörfum fyrir almenning víki ekki úr starfi tímabundið eða eru ekki látnir víkja úr starfi tímabundið á meðan opinber rannsókn á meintu ólöglegu athæfi þeirra eru í gangi.
Þess er óskað að framkvæmdarstjóri, stjórn og stjórnendur lífeyrissjóðsins Gildi verði leystir frá störfum á meðan málefni sjóðsins eru til rannsóknar hjá efnahagsbrotadeild Ríkislögreglustjóra.
Vænti svara sem fyrst við mínu erindi.
Jóhann Páll Símonarson sjómaður og sjóðfélagi í Gildi
Vinsamlega látið þetta erindi berast til Árna Páls Árnasonar.
Sama erindi verður sent til fjármálaráðherra Steingríms J. Sigfússonar.

Athugasemd mín við skrif Vilhjálms Egilssonar. 31/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

Það vekur furðu mína að vefur atvinnurekenda skuli vera notaður til að koma Jóhanni Páli Símonarsyni úr jafnvægi með ragnfærslum um mína persónu. Ég hef verið sjóðfélagi í Gildi um áratuga skeið, og hef aldrei vanið mig á að taka þátt í því að svarta mannorð manna, þótt þeir séu ekki á sömu skoðun og ég sjálfur. Eitt vil ég upplýsa sjóðsfélaga um og hef spurt mig um eftir mína vangaveltur um menn og málefni. Hvers vegna var gamall fréttamaður frá Ríkisútvarpinu fenginn til að fylgjast með ársfundi Gildis, mér er spurn? Ekki veit ég til þess að hann hafi borgað í lífeyrissjóðinn Gildi, eða komið ársfund og tekið til máls og látið sig hagsmuni sjóðsins varðar sem dæmi. Á sama tíma hafa frétta mönnum verið bannaður aðgangur að ársfundum sjóðsins sem er furðulegt að svo skuli vera. Hvað er verið að fela kæru sjóðsfélagar.

Með vinsemd og virðingu.

Jóhann Páll Símonarson.
Sjómaður og sjóðfélagi í Gildi.

Enn á ný er vefur atvinnurekenda notaður gegn sjóðfélögum. 31/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

FréttirEldri fréttir Fréttaflokkar
0 – 1
8.5.2010
Athugasemdir vegna skrifa Jóhanns Páls Símonarsonar um Gildi
Jóhann Páll Símonarson skrifaði opið bréf til mín í Morgunblaðinu fimmtudaginn 6. maí sl. og leggur fram ýmsar spurningar um málefni lífeyrissjóðsins Gildis. Fyrir þá sem ekki vita hefur Jóhann Páll reynt að gera sig gildandi á ársfundum Gildis undanfarin ár og skeytt takmarkað um samþykktir sjóðsins eða almenn fundarsköp en reitt til höggs gagnvart stjórn og starfsmönnum óháð því hvort vel hefur gengið eða miður. Málefnatilbúnaðurinn hefur verið fátæklegur en þó sjaldnast jafn rýr og nú.

Jóhann Páll hefur lesið skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis eins og skrattinn Biblíuna. Á ársfundi Gildis þann 28. apríl sl. fór Jóhann Páll að venju mikinn í ræðustóli og hélt því fram að í skýrslu rannsóknanefndar stæði að Gildi hefði verið að veðja á móti krónunni og hverju slíkt alvarlegt brot gegn sjóðfélögum og íslensku þjóðinni sætti.

Á fundinum var honum bent á að í gjaldeyrisvörnum sínum hefði Gildi einmitt tekið gagnstæða stöðu, með krónunni en ekki á móti henni. Gjaldeyrisvarnir Gildis gengu út á að hagnast á hækkun krónunnar en tapa á falli hennar. Hlutverk gjaldeyrisvarnanna er að jafna sveiflur á erlendum eignum sjóðsins sem lækka þegar krónan hækkar og öfugt þegar krónan lækkar.

Áfram heldur Jóhann Páll að vitna í skýrslu rannsóknanefndar með sama hætti. Ekkert sem hann segir standa í skýrslunni stendur raunverulega í henni heldur eitthvað allt annað og þveröfugt við það sem hann heldur fram. Þess vegna eru spurningar Jóhanns byggðar á fullyrðingum og forsendum sem ekki standast.

Í skýrslu rannsóknanefndar kemur fram að forráðamenn bankanna hafi fegrað stöðu þeirra fyrir stjórnvöldum, fjárfestum, öllum markaðnum og almenningi. Lífeyrissjóðirnir voru fjárfestar og þolendur og höfðu engar upplýsingar umfram aðra utan afmarkaðs hóps innan bankanna. Það er á þessum forsendum sem Gildi getur ekki unað því að tapa alveg víkjandi skuldabréfi á Glitni sem keypt var í útboði í mars 2008.

Í febrúar 2007 fengu íslensku bankarnir lánshæfismat hjá erlendum matsfyrirtækjum eins og bestu fjárfestingakostir í víðri veröld og í febrúar 2008 voru þeir enn metnir betri eða jafngóðir fjárfestingakostir og þeir höfðu verið á árinu 2002. Allur heimurinn fylgdist með viðbrögðum við fjármálakreppunni sem hófst síðsumars 2007 í Bandaríkjum. Fyrst var almennt álitið að kreppan gengi fljótt yfir en smám saman syrti í álinn og sjálfur seðlabankastjóri Bandaríkjanna sagðist ekki hafa séð fyrir atburði septembermánaðar 2008 þar í landi.

Á Íslandi fylgdust lífeyrissjóðamenn og aðrir með fréttum af lausafjárvandræðum bankanna og viðbrögðum þeirra svo og fréttum af tilraunum ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans til þess að efla gjaldeyrisvaraforðann. Lífeyrissjóðurinn Gildi hafði engar aðrar og meiri upplýsingar en allir aðrir og á ársfundi Gildis í apríl 2008 fór Jóhann Páll með árvissa skammarræðu um of háan rekstrarkostnað lífeyrissjóðsins.

Jóhann Páll spyr líka um af hverju nýjar lífslíkur séu teknar upp í tryggingafræðilegu mati Gildis. Maður sem hefur kynnt sér málefni lífeyrissjóða jafn ákaft og hann á að vita að þetta er gert til að fylgja þeim lögum og reglum sem um sjóðinn gilda.

Skýrsla endurskoðenda Gildis innihélt upplýsingar um innra mat á einstökum skuldabréfum þar sem kaupverð þeirra hafði verið fært niður. Þær upplýsingar gætu ef bærust til útgefenda þessara bréfa orðið til þess að veikja samningsstöðu Gildis í nauðasamningum og skaða þannig sjóðinn. Jóhanni Páli er ekki trúað fyrir slíkum upplýsingum og lái forráðamönnum Gildis hver sem vill. Fjármálaeftirlitið gerir enga kröfu til þess að Jóhann Páll fái þessa skýrslu afhenta.

Á nýafstöðnum ársfundi Gildis bættist Jóhanni Páli liðsauki frá hópi manna sem tengist tilteknum stjórmálaflokki, Frjálslynda flokknum. Ekki var það til að bæta ástandið en vissulega setur að manni hroll ef kröfur um svokallað sjóðfélagalýðræði eiga að þýða að stjórnmálaflokkar smali á ársfundi og hertaki lífeyrissjóðina. Slíkt mun ekki gerast í Gildi meðan Samtök atvinnulífsins ráða einhverju þar um.

Vilhjálmur Egilsson,

varaformaður stjórnar Gildis

og framkvæmdastjóri SA

« til bakaSenda á Facebook

——————————————————————————–
Þjónusta SA

Kjarasamningar

Umsagnir

Útgáfa SA

Aðalfundir SA

Á döfinni

——————————————————————————–
Leiðarkerfi Nýtt rit SA 9.11. 2012

Skattstofnar atvinnulífsins.
Ræktun eða rányrkja?

Samantekt frá kynningarfundi SA

Starfsfólk SA

——————————————————————————–
.Samskipti
Samtök atvinnulífsins | Borgartúni 35 | IS-105 Reykjavík | Sími: 591 0000 | Bréfsími: 591 0050 | Netfang: sa@sa.is
Hafa samband | Veftré
——————————————————————————–
Leit

——————————————————————————–
Leiðarkerfi
Fréttir
Málefni
Kjaramál
Fréttabréf
Um SA
VinnumarkaðsvefurStjórnborð

——————————————————————————–
Fánar

——————————————————————————–
..

Vefur atvinnurekenda notaður að sverta mannorð mitt. 31/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

.FréttirEldri fréttir Fréttaflokkar
0 – 1
21.5.2010
Aftur um skrif Jóhanns Páls Símonarsonar um Gildi
„Enn reynir Jóhann Páll Símonarson að sverta forráðamenn lífeyrissjóðsins Gildis í Mbl. þann 14. maí sl. Sem fyrr er reitt hátt til höggs en eins og endranær missir Jóhann Páll marks. Fullyrðing Jóhanns um 100 milljarða tap Gildis stendur gegn þeirri staðreynd að meðalávöxtun sjóðsins sl. 10 ár er 2% að raungildi. Þetta þýðir að höfuðstóll sjóðsins hefur varðveist bærilega þrátt fyrir hrun fjármálakerfisins, að það sem hefur tapast er fyrst og fremst eitthvað sem áður græddist. Fullyrðingar um 100 milljarða tap eru ekki á rökum reistar frekar en annað í málflutningi Jóhanns.“ Þetta segir Vilhjálmur Egilsson, varaformaður stjórnar Gildis og framkvæmdastjóri SA, m.a. í grein sem birtist í Morgunblaðinu í dag.

Grein Vilhjálms Egilssonar má lesa í heild hér að neðan:

Enn reynir Jóhann Páll Símonarson að sverta forráðamenn lífeyrissjóðsins Gildis í Mbl. þann 14. maí sl. Sem fyrr er reitt hátt til höggs en eins og endranær missir Jóhann Páll marks.

Fullyrðing Jóhanns um 100 milljarða tap Gildis stendur gegn þeirri staðreynd að meðalávöxtun sjóðsins sl. 10 ár er 2% að raungildi. Þetta þýðir að höfuðstóll sjóðsins hefur varðveist bærilega þrátt fyrir hrun fjármálakerfisins, að það sem hefur tapast er fyrst og fremst eitthvað sem áður græddist. Fullyrðingar um 100 milljarða tap eru ekki á rökum reistar frekar en annað í málflutningi Jóhanns. Ávöxtun sjóða eins og Gildis er jafnan í sveiflum og en nú er ávöxtunin í milli lægði eftir hrunið. Lífeyrissjóðurinn Gildi stendur enn við verðtryggðan lífeyri og lífeyrir úr sjóðnum hefur hækkað vel umfram laun sé miðað við síðustu fjögur ár. Þetta er þrátt fyrir allt mikill árangur þegar bankarnir hrynja og flestir aðrir helstu útgefendur skuldabréfa og hlutabréfa á íslenska markaðnum falla í kjölfarið. Íslensku lífeyrissjóðirnir stóðu af sér bankahrunið og Gildi er þar á meðal.

Jóhanni Páli er hugleikið að í mars 2008 keypti Gildi víkjandi skuldabréf af Glitni sem þá hafði í febrúarmánuði þar á undan fengið sama lánshæfismat og árið 2002 þrátt fyrir alla erfiðleikana. Í febrúar 2007 var bankinn metinn sem toppfjárfesting á alla mælikvarða. Það er ekki fyrr en við útgáfu rannsóknaskýrslunnar sem ástæða kemur fram til að ætla að staða bankans í mars 2008 hafi ekki verið sú sem stjórnendur bankans héldu fram í skuldabréfaútboðinu. Stefna slitastjórnar Glitnis á hendur fyrrum forráðamönnum bankans skýrir svo enn þá mynd. Sumir eru vitrir og sjá vel fram í tímann, sumir eru fyrst og fremst vitrir eftir á og svo eru alltaf einhverjir sem hvorugt þetta á við. Gildi var löngum með mjög góða ávöxtun borið saman við aðra lífeyrissjóði en vissulega sáu forráðamenn sjóðsins bankahrunið ekki fyrir frekar en flestir aðrir fjárfestar á Íslandi og út um allan heim sem töpuðu á því.

Þrátt fyrir ákafan áhuga Jóhanns Páls á málefnum lífeyrissjóða og sér í lagi á lífeyrissjóðnum Gildi hafa félagar hans í Sjómannafélagi Íslands ekki treyst sér til að tilnefna hann sem fulltrúa á ársfundi Gildis í því skyni að fara með atkvæðisrétt á fundinum. Fulltrúaráðsmenn eru til hálfs valdir af verkalýðsfélögunum samkvæmt þeim reglum sem þar gilda og endurspegla breiðan hóp sjóðfélaga. Samtök atvinnulífsins velja jafn marga fulltrúa fyrirtækjanna en þeir standa fyrir stóran hlut þeirra iðgjalda sem greidd eru til sjóðsins. Þeir sjómannafélagsmenn vita sjálfsagt betur en aðrir hvort Jóhann Páll sé traustsins verður enda geta þeir metið málflutning hans á heimavelli.

Jóhann Páll er hins vegar velkominn á ársfundi í lífeyrissjóðnum Gildi sem sjóðfélagi og hefur þar málfrelsi sem hann hefur óspart nýtt sér. Hann hefur líka fullt leyfi til að gagnrýna það sem honum sýnist. En sem betur fer hafa félagar hans í Sjómannafélaginu og aðrir þeir sem standa að lífeyrissjóðnum Gildi ennþá fullt frelsi til að taka ekki mark á Jóhanni Páli og t.d. samþykkja ekki tillögur hans á ársfundum. Það er gæfa fyrir Gildi sem enginn skyldi vanþakka.

Höfundur er varaformaður stjórnar Gildis og framkvæmdastjóri SA.

« til bakaSenda á Facebook

——————————————————————————–
Þjónusta SA

Kjarasamningar

Umsagnir

Útgáfa SA

Aðalfundir SA

Á döfinni

——————————————————————————–
Leiðarkerfi Nýtt rit SA 9.11. 2012

Skattstofnar atvinnulífsins.
Ræktun eða rányrkja?

Samantekt frá kynningarfundi SA

Starfsfólk SA

——————————————————————————–
.Samskipti
Samtök atvinnulífsins | Borgartúni 35 | IS-105 Reykjavík | Sími: 591 0000 | Bréfsími: 591 0050 | Netfang: sa@sa.is
Hafa samband | Veftré
——————————————————————————–
Leit

——————————————————————————–
Leiðarkerfi
Fréttir
Málefni
Kjaramál
Fréttabréf
Um SA
VinnumarkaðsvefurStjórnborð

Tengi liður að árskýrslum Gildis. 31/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

http://www.gildi.is/sjodurinn/arsskyrslur/

Sjóðfélagar fá ekki svör frá stjórn Gildis lífeyrissjóð. 30/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

Ársfundur Gildis lífeyrissjóðs 2011.
Verður haldin fimmtudaginn 28 apríl kl 17.00. Að Grand Hóteli.
Hér eru lagðar fram spurningar til stjórnar sjóðsins. Þar sem óskað er eftir svörum með skýrum hætti. Og ennfremur óska ég eftir skriflegu svörum við mínu erindi.
________________________________________________________

1. Í árslok 2009 voru 10 stærstu útgefendur skuldabréfa í fyrirtækjasafni sjóðsins sem hér segir.
Bakkavör, Skipti, Smáralind, N1, Spölur, Landsafl, Marel, Clearwater, Landsnet, Egilshöllin.
a. Spurning hvernig er staðan á þessum bréfum í dag?
b. Er búið að afskrifa þau?
c. Ef svo er, hvaða fyrirtækjaskuldabréf eru í hættu, og hvað fyrirtækjaskuldabréf hafa verið afskrifuð? Óskað er eftir sundurliðun á hverju fyrirtæki fyrir sig.
d. Hver er heildarupphæðinn á hugsanlegu tapi í þessum fyrirtækjum?
e. Óskað er eftir sundurliðun hversu há upphæð voru þessi bréf keypt á í þessum fyrirtækjum?
f. Fjallaði stjórn sjóðsins um þessi kaup sérstaklega og lagði blessun sína yfir þau þar sem þau námu 85% safnsins?

2. Í skýringum í ársskýrslu liður 29. Undir liðnum Fjárfestingartekjur er niðurfærsla verðbréfa. Greinist þannig. Endalega tapað ( 20.6 mkr.
A. Óskað er eftir sundurliðun á þessum lið?
B. Í hverju felst þetta tap?.
C. Hvaða aðila eru um að ræða?.

3. Í skýringum 27. Þar er talað um skuldabréf sveitafélaga og fyrirtækja.
A. Hvaða fyrirtæki og sveitarfélög eru þetta?
B. Óskað er eftir sundurliðun?
C. hvaða veð standa þarna að baki þessum fyrirtækjum og sveitarfélögum? sem hafa fengið lán frá sjóðnum?
D. Hafa skuldir þessara fyrirtækja og sveitarfélaga verið færðar niður?
E. Ef svo er hvaða fyrirtæki og sveitarfélag er um að ræða?
F. Það sama gildir um afskriftir.

5. Undir liðnum Fjárfestingartekjur kemur fram að niðurfærsla verðbréfa
A. Óskað er skýringar á þessum lið sundurliðað?
B. Hjá hvaða aðila er verið að niðurfæra verðbréf.

6. Hvernig er staðan á bréfum varðandi Sparisjóðanna?
A. Er búið að afskrifa þau bréf?
B. Hvað mikið ef svo er?
C. Hvaða sparisjóði er um að ræða?

7. Áhættustýring sjóðsins – heildarendurskipulagning.
A. Hafa verið gerðar breytingar á áhættustefnu- og stýringu sjóðsins. Miðað við þá tölur sem hafa komið fram á fundinum og í árskýrslu virðist ekki vera vanþörf á.

Jóhann Páll Símonarson.
Sjóðsfélagi í Gildi lífeyrissjóði.

Spurningar til endurskoðenda.
1. Nú er ljóst að staða lífeyrissjóðsins Gildi er slæm.
A. Enn er ekki allt komið fram sem þarf hugsanlega að afskrifa.
B. Telur þú ekki að það þurfi að skerða enn frekar réttindi sjóðsfélaga enn nú hefur verið gert?
C. Eins og þú veist vantar rúmar 36 þúsund miljónir til að endar nái saman.?
D. Telur þú það eðlilegt að enn sé haldið áfram hallarekstri án þess að gripið sé til stórtaka aðgerða.
2. Hvers vegna eru þessir reikningar ekki betur settir upp?
A. Til skýringa vantar fjölda fyrirtækja og sveitafélaga sem hafa fallið út.?
Jóhann Páll Símonarson.
Sjóðsfélagi í Gildi lífeyrissjóði.

Beðni um öll gögn. 30/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

Reykjavík 23 nóvember 2010.
Fjármálaeftirlitið
Suðurlandsbraut 32
108 Reykjavík.
Gunnar Þ. Andersen.
Efni: Beðni um öll gögn varandi samskipti við lífeyrissjóðinn Gildi.
Ég undirritaður Jóhann Páll Símonarson kennitala 110451-3939 óska eftir öllum bréfum,skjölum og erindum vegna máls míns. Málsnúmer 006-2010-938 og 2010090163 í skjalavörslukerfi ríkislögreglustjóra. Farið er framá aðgang að öllum gögnum á grundvelli ákvæða upplýsingalaga sem við eiga.
Um er að ræða mál Gildis lífeyrissjóðs þar sem ég óska eftir öllum gögnum þar með talin bréf og erindi frá lögmannstofu verjanda Gildis, lífeyrissjóðnum Gildi, Samtökum atvinnulífsins, Fjármálaeftirlitinu, og ríkislögreglustjóra öll þessi samskipti sem hér um ræðir er óskað eftir að minni hálfu sem fyrst.
Á grundvelli væntanlegra upplýsinga verður tekin ákvörðun um hvort ákvörðun efnahagsbrotadeildar verður að minni hálfu kærð svo sem lög gera ráð fyrir að gera megi.
Með bestu kveðju.
Jóhann Páll Símonarson

Af hverju var rannsókn hætt? 30/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

Ríkissaksóknari
Hverfisgötu 6
150 Reykjavík
faxnr. 530-1606

Reykjavík, 14. desember 2010.

Efni: Kæra á ákvörðun Ríkislögreglustjóra um að hætta rannsókn á málefnum
starfsmanna, stjórnar og starfsemi Gildis lífeyrissjóðs, mál nr. 066-2010-938.

Þann 22. september s.l. sendi ég beiðni um rannsókn á málefnum Gildis lífeyrissjóðs til embættu yðar, Ríkislögreglustjóra og Sérstaks saksóknara. Í bréfi mínu sem er hjálagt fór ég nokkuð ítarlega yfir þær ástæður sem réttlæta ítarlega rannsókn á málefnum Gildi lífeyrissjóðs, starfsmanna hans og stjórnar. Þann 13. Október s.l. barst mér tölvupóstur frá Sólberg S. Bjarnasyni aðstoðaryfirlögregluþjóni í efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra. Þar var mér tilkynnt að saksóknari efnahagsbrotadeildar hafi þann 30. September s.l. tekið ákvörðun um að málið skyldi sæta rannsókn en að máli hafi ekki enn verið úthlutað til rannsóknar, sbr. nánar í hjálögðum gögnum. Opinber umfjöllun hófst síðan um miðjan október mánuð en þar sem það snertir ekkert rannsókn málsins verður ekki fjallað um það hér.

Þann 17. nóvember s.l. sendi ég hjálagt bréf til efnahagsbrotadeildar Ríkislögreglustjóra. Tilgangur þess var að fylgja erindi mínu eftir og falast eftir upplýsingum um hvernig rannsókn máls gengi. Þann 22. Nóvember barst mér síðan afrit af bréfi efnahagsbrotadeildar til Gildis lífeyrissjóðs þess efnis að ákveðið hefði verið að hætta rannsókn á málefnum Gildis, starfsmanna hans og stjórnar. Sem kærandi og sjóðsfélagi í Gildi lífeyrissjóðs hef ég hagsmuni að gæta, sbr. 6. mgr. 52. Laga um meðferð sakamála nr. 88/2008, og hef því ákveðið að kæra til yðar þessa ákvörðun setts saksóknara efnahagsbrota á grundvelli 4. mgr. 52. gr. sömu laga.

Í bréfi setts saksóknara efnahagsbrota hjá Ríkislögreglustjóra frá 18. nóv. s.l. er vísað til þess að bréf mitt hafi verið sent Fjármálaeftirlitinu (FME) til skoðunar og sérstaklega með tilliti til þess hvort eftirliti með sjóðnum hafi verið með fullnægjandi hætti. Því hafi verið svarað þannig að FME hafi ekki talið tilefni til að hefja rannsókn á Gildi lífeyrissjóði og er það hjálagt. Það sem vekur hins vegar undrun mína og eflaust þína er að með vísan til þessa hafi ríkislögreglustjóri hvorki talið tilefni né grundvöll til að halda áfram opinberi sakamálarannsókn á grundvelli bréf frá FME sem tekur fram að þeir hafi ekki talið tilefni til sérstakrar rannsóknar. Telja verður það mjög alvarlegt ef ríkislögreglustjóri sem hefur þegar ákveðið að hefja sjálfstæða rannsókn á starfsmönnum og stjórnendum Gildis og sjóðnum sjálfum ákveður á grundvelli bréfs frá öðru stjórnvaldi að hætta rannsókn án nokkurrar sjálfstæðrar skoðunar á því sem til rannsóknar er. Enginn frekari rök eru gefin fyrir niðurfellingar á rannsókn. Samkvæmt lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008 er rannsókn sakamála í meðferðum lögreglu nema öðruvísi sé fyrir mælt í lögum. Samkvæmt bréfi ríkislögreglustjóra virðist rannsókn málsins og ákvörðun um afdrif þess hins vegar hafa verið sett í hendur FME. Telja verður það ámælisvert svo ekki sé sterkara til orða tekið.

Vísað er til 4. mgr. 52. gr. laga um meðferð sakamála í hjálögðu bréfi saksóknara. Þar segir að sé rannsókn hafin getur lögregla hætt henni ef ekki þykir grundvöllur til að halda henni áfram, svo sem í ljós kemur að kæra hafi ekki verið á rökum reist eða brot smávægileg og fyrirsjáanlegt er að rannsókn muni hafa í för með sér óeðlilegan mikla fyrirhöfn og kostnað. Það er hins vegar ekkert um þetta fjallað með nánari hætti í bréfi ríkislögreglustjóra. Slík vinnubrögð eru ekki líðandi og benda til þess að annarleg sjónarmið hafi ráðið ákvörðun í stað málefnalegra.

Með rannsókn opinbers máls er átt við þær aðgerðir lögreglu og ákæruvalds sem miða að því að upplýsa hvort framið hafi verið brot sem sæta ekki saksókn skv. lögum um meðferð sakamála. Af bréfi saksóknara má leiða að enginn eiginleg rannsókn hafi farið fram, ekki hafi verið aflað neina gagna, engar skýrslutökur eða annað sem telja verður hluti af sjálfstæðri rannsókn á opinberu máli verið gert. Í þessu sambandi má einnig benda á þann stutta tíma sem leið frá því að rannsókn var í bið skv. hjálögðum tölvupósti dags. 13. okt. s.l. og þar til skyndilega var hætt við rannsókn með bréfi dags. þann 18. nóvember s.l. Með vísan til eðli málsins og umfang ber að telja þetta alltof skamman tíma til að fá botn í það hvort mál sé tækt til rannsóknar og útgáfu ákæru eður ei. Þegar af þeim sökum ber að telja rétt og skylt að hefja rannsókn á nýjan leik og gera þetta eins og mönnum sæmir og lögum samkvæmt.

Með vísan til bréfs míns dags. 22. september 2010 ber að telja að það sé lögmætur grundvöllur fyrir því að ríkislögreglustjóri rannsaki með sjálfstæðum og lögmæltum hætti hvort refsiverð brot hafi verið framin þar sem fyrir liggur grunur um refsiverðan verknað af hálfu starfsmanna, stjórnar og starfsemi Gildi lífeyrissjóðs.

Er þess krafist að Ríkissaksóknari snúi við ákvörðun sett saksóknara efnahagsbrota Ríkislögreglustjóra og fyrirskipi að rannsókn skuli áframhaldið í framangreindu máli.

Vænti viðbragða embættisins um hæl.

Virðingarfyllst,

_________________________
Jóhann Páll Símonarson

Hjálögð gögn:
Bréf mitt til embætti yðars, sérstaks saksóknara og ríkislögreglustjóra 22. september 2010.
Bréf Ríkissaksóknara dags. 25. september 2010.
Tölvupóstur Sólbergs S. Bjarnarsonar aðstoðaryfirlögregluþjóns dags. 13. október 2010.
Bréf FME dags. 17. nóvember 2010.
Bréf mitt til efnahagsbrotadeildar Ríkislögreglustjóra dags. 17. nóvember 2010.
Bréf Ríkislögreglustjóra dags. 18. nóvember 2010 – móttekið af minni hálfu þann 22. nóvember 2010.
Úttekt FME á lífeyrissjóðum árið 2009, bls. 8, 18, 26, 45 og 80.

Ekkert hefur skeð í mörg ár. 30/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

Skipun rannsóknarnefndar um starfsemi lífeyrissjóða
16. mál þingsályktunartillaga 141. löggjafarþingi 2012—2013.
Tengd mál og efnisorð. Innsend erindi og umsagnir. Mælendaskrá.

Þingskjöl
Útbýtingardagur Þingskjal Tegund skjals Flutningsmaður
18.09.2012 16 þáltill. n. meiri hluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar

Vilt þú senda umsögn?
Öllum er frjálst að senda nefnd skriflega umsögn um þingmál að eigin frumkvæði og hefur slík umsögn sömu stöðu og þær sem berast samkvæmt beiðni nefndar. Leiðbeiningar um umsagnir um þingmál.

Áskriftir

(opnast í vafra)

Gert 30.12.2012 8:46 81.15.31.19

Þáltill. n.

Fyrri umræða

Nefndarálit

Breytingatillögur

Síðari umræða

Þingsályktun (lokaskjal)

——————————————————————————–

Öllum fyrirspurnum, ábendingum og tillögum
um vef Alþingis skal beint til ritstjóra vefs Alþingis.