jump to navigation

Djúpt á svörum hjá FME. 31/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

Góðan dag Jóhann Páll Símonarson
Beðist er velvirðingar á að tölvupósti þínum frá 27. desember hefur ekki verið svarað fyrr, en í gær póstlagði Fjármálaeftirlitið svarbréf eftirlitsins til fjármálaráðuneytis vegna erindis þíns. Líkt og þér er kunnugt um framsendi ráðuneytið erindi þitt eftirlitinu til þóknanlegrar afgreiðslu, og er afgreiðsla málsins lokið af okkar hálfu með því bréfi sem sent var ráðuneytinu. Afrit af bréfinu var sent þér í pósti.
Í bréfinu koma fram aðgerðir Fjármálaeftirlitsins til að athuga afgreiðslu fyrirspurna þinna hjá Gildi lífeyrissjóði, en um aðgerðir eftirlitsins er þér þegar kunnugt. Gildi lífeyrissjóður svaraði fyrirspurnum þínum með bréfi dags. 22. desember sl. og taldi sér ekki fært að opinbera umbeðnar upplýsingar, m.t.t. þess að það gæti skaðað hagsmuni sjóðsins. Fjármálaeftirlitið gerir ekki athugasemdir við þá afstöðu Gildis lífeyrissjóðs, en bendir þó á að aðrir lífeyrissjóðir hafa gert upplýsingar um niðurfærslur skuldabréfa fyrirtækja opinberar. Með hliðsjón af ákvæðum laga um lífeyrissjóði er þó ekki hægt að draga aðrar ályktanir, en að lífeyrissjóðum er í sjálfsvald sett hvort þeir opinberi upplýsingar á borð við þær sem þú óskaðir eftir.
Fjármálaeftirlitið tók fram í bréfi sínu til ráðuneytisins sem póstlagt var í gær að eigi að verða breyting þar á, hvað snertir opinbera upplýsingagjöf lífeyrissjóða um fjárfestingar þeirra eða niðurfærslur vegna þeirra, þurfi að koma til lagabreytingar. Breytingar á lögum eru hins vegar á forræði fjármálaráðuneytis skv. samkomulagi stofnananna um verkaskiptingu vegna lífeyrismála. Vegna þess bendir Fjármálaeftirlitið þér á að snúa þér til ráðuneytisins með tillögur um breytingar á lögum um lífeyrissjóði.

Kveðja / Best Regards,
_______________________________________

FME svarar ekki. 31/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

Gott kvöld Gunnar Andersen forstjóri.

Gleðilegt ár.

27 desember 2011 þá sendi ég yður bréf og bað sérstaklega um að mér yrði send staðfesting að mitt bréf hafði borist til þín.
Mér til vonbrigða þá hefur ekki enn mér borist í hendur staðfesting á umræddu bréfi eða efnislegt svar ykkar sem þitt embætti sem þú Gunnar Andersen veitir forstöðu.

Ég hef lengi átt í stælum við Fme og þau skjöl eru til í skjalsafni Fme til staðfestingar um lífeyrissjóðinn Gildi. Ég verð að segja mér undrast hvað þitt embætti svarar ekki bréfum eða að það tekur lengri tíma að fá svör við efnislega spurningum sem ég hef lagt fyrir Fme.

Verði mér ekki svarað efnislega fljótlega skriflega, þá mun ég halda áfram að leita réttar míns. Gunnar Andersen þetta er ekki hótun, enn mér er full alvara að fara með þetta mál eins langt og hægt er. Það er ekkert réttlæddi að lífeyrissjóður eins og Gildi og stjórnar menn hans geti hagað sér með þessum hætti og svara ekki efnislega spurningum sem eru framlagðar á ársfundi sjóðsins árið 2011. Þið eruð eftirlitaðilar og eigið að framfylgja því að spurningum sem eru lagðar fram með réttu hætti sé svarað. Ég verð að segja með fullri alvöru , mér undrast afskiptaleysi Fme við lífeyrissjóðinn Gildi.

Læt þetta nægja í bili.

Vinsamlega látið Gunnar Andersen fá mitt erindi og þess er óskað að mér verði send staðfesting að mitt erindi hafi borist til Fme og forstjóra þess.

Með bestu kveðju
Jóhann Páll Símonarson

Enn eitt bréf til FME. 31/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

Gott kvöld Gunnar Andersen forstjóri og Hjálmar S. Brynjólfsson.

Svar frá Gildi lífeyrissjóðs barst til mín í dag, enn er stílað til mín þann 21 desember 2011.

Eftir að hafa lesið þetta stutta bréf sem eru næstum 16 vélritaðar línur í þeirra svari til mín. Ég verð að segja mér blöskrar svona svar þeirra.

Fyrir það fyrsta þá var ég með spurningar fyrir árið 2010 enn ekki fyrir 2011 því reikningar eru enn óljósir fyrir 2011. Enn að sögn framkvæmdarstjóra sjóðsins voru svör mín það viðarmikil að þeim yrði svarað með skriflegu bréfi til mín og svörin síðan sett á heimasíðu sjóðsins og fundarmenn voru sannmála því, þetta kemur skýrlega fram í fundargerð sjóðsins fyrir árið 2011 sem er til hjá Gildi. Nú 8 mánuðum síðar eftir ítrekanir er ekki hægt að svara efnislega mínum spurningum sem ég lagð fyrir stjórn sjóðsins á Ársfundi sjóðsins árið 2011. Ég spyr hverskonar framkoma er þetta við okkur sjóðsfélaga. Getur það verið í raun að Fjármálaeftirlitið sem hefur umsjón með Gildi láti svona málsmeðferð ganga svona fyrir sig, að upplýsingum sé í raun haldið leyndu fyrir okkur sem borgum gjöld til sjóðsins, Mér er spurn.?

Í bréfinu frá Gildi standa þessi orð ‘‘ Frekari upplýsingar munu koma fram í árskýrslu sjóðsins fyrir árið 2011 og á næsta ársfundi ,, Gunnar Andersen og Hjálmar S. Brynjólfsson ég krefst þess að fjármálaeftirlitið beiti því valdi sem það hefur gagnvart stjórn lífeyrissjóðsins Gildi að þeir svari þeim spurningum efnislega sem lagðar voru fram á sl ársfundi sjóðsins árið 2011.
Eins vil ég benda þér á Gunnar Andersen bréf mitt var framsent frá Fjármálaráðuneytinu til Fjármálaeftirlitsins þann 14 nóvember 2011 til þóknanlegrar afgreiðslu, sbr. 7. gr stjórnsýslulaga nr 37/1993.

Ég vænti þess að fá efnislegt svar við mínu erindi sem er búið að flækjast á milli ráðuneyta undanfarna mánuði eftir að stjórn Gildis hafnaði að svara mínu erindi ítrekað. Öll skjöl hafið þið í skjalasafni fme um Gildi lífeyrissjóðs sem hefur á árunum 2008 – 2009 – 2010 tapað yfir 173 miljörðum króna og ekki enn er séð fyrir endanum á því tapi. Ég ætla að láta þessi orð mín duga í bili, því ég er að fara á sjó. Enn vænt fullnaðar svara sem fyrst.

Vinsamlega látið Gunnar Andersen hafa þetta bréf og senda mér staðfestingu að þetta hafi borist.

Með Jólakveðju.
Jóhann Páll Símonarson

Það skal tekið fram að FME hefur lagalega skildu fyrir hönd sjóðsfélaga í Gildi lífeyrissjóð.

Pressan – Eyjan.is 06.05 – 2010. 31/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

Fimmtudagur 06.05.2010 – 13:06 – Ummæli (0)
Jóhann Páll ætlar ekki að láta staðar numið. Yfirmenn Gildis skulda sjóðsfélögum svör

Formaður stjórnar Gildis þvertekur fyrir að veita sjóðsfélögum umbeðnar upplýsingar
Þrátt fyrir að Jóhann Páll Símonarson, sjómaður og sjóðsfélagi í Lífeyrissjóðnum Gildi, hafi ekki haft erindi sem erfiði þegar hann fór fram á að stjórn og yfirmenn segðu af sér á ársfundi lífeyrissjóðsins í síðustu viku ætlar Jóhann ekki að leggja árar í bát. Krefur hann Vilhjálm Egilsson, formann sjóðsins, um svör í opnu bréfi og ítrekar beiðni um aðgang að skýrslu endurskoðanda árin 2008 og 2009.

Þá skýrslu hefur Jóhann ítrekað óskað eftir að sjá en fengið neitun þrátt fyrir að hann hafi það staðfest frá Fjármálaeftirlitinu að sem sjóðsfélagi eigi hann skýran rétt að sjá umrædda skýrslu. Grunar Jóhann að í þeim megi finna ýmislegt sem ekki þoli dagsljós ýkja vel enda séu ekki margar aðrar ástæður fyrir því að halda slíku leyndu.

En Jóhann segir mörgum öðrum spurningum ósvarað og beinir þeim til formanns stjórnar Gildis.

Í skýrslu RNA kemur fram að Gildi ásamt öðrum lífeyrissjóðum tók þátt í því að halda uppi gengi hlutabréfa bankanna ásamt því að kaupa skuldabréf og aðra gjörninga af föllnu bönkunum þrátt fyrir vitneskju um að ekki væri allt með felldu í rekstri þeirra. Með vísan til þessarar umfjöllunar RNA langar mig til að spyrja þig, Vilhjálmur Egilsson, hvort þetta hafi ekki verið rætt í stjórn sjóðsins og gert með samþykki hennar. Í ársskýrslu Gildis fyrir árið 2009 kemur fram að þrátt fyrir það sem skýrlega kemur fram í skýrslu RNA telur stjórn Gildis sig blekkta af hálfu Glitnis banka og ber fyrir sig forsendubresti í tengslum við skuldabréfakaup í júnímánuði 2008. Slík afstaða stjórnar Gildis er ekki trúverðug þar sem kemur fram í skýrslu RNA að stjórnir og stjórnendur lífeyrissjóðanna hafi þegar á árunum 2007-2008 vitað um alvarlega stöðu hinna föllnu banka.

Hvers vegna voru stjórnarmenn í lífeyrissjóðnum Gildi að samþykkja að taka þátt í skuldabréfaútboði Glitnis þegar þeim var ljóst á þeim tíma að Glitnir banki stóð höllum fæti fjárhagslega og rekstrarlega?Hvernig stóð á því að stjórn Gildis samþykkir, þrátt fyrir vitneskju um bága stöðu bankanna, að halda áfram að kaupa hlutabréf, skuldabréf og aðra gjörninga af bönkunum ásamt því að leggja peninga okkar sjóðfélaga inn í föllnu bankana 3 og Straum-Burðarás alveg fram að síðustu stundu fyrir hrun?

Í skýrslu RNA kemur fram að stefnt hafi í óefni og það legið fyrir um nokkra hríð. Hvers vegna greip stjórn Gildis ekki til viðeigandi ráðstafana þegar vitneskja um þetta ástand lá fyrir? Það vakna jafnframt spurningar þegar mesta tap lífeyrissjóðanna í sögunni blasir við. Á sama tíma gera menn breytingar á þeim viðmiðum sem lífslíkur miðast við. Í árskýrslu Gildis kemur fram að gerðar hafi verið breytingar á viðmiðum lífslíkna og miðað er nú við lífslíkur á árunum 2004-2008. Af hverju var þessi breyting gerð á reiknilíkum sjóðsins?

Share on emailShare on facebookShare on facebook_like

Bréf til FME. 31/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

Hr. Gunnar Andersen forstjóri FME.
3 Júlí sendi ég ykkur bréf með spurningum sem ég spurði ykkur eftir að ég hafði gert athugasemdir fyrir ársfund Lífeyrissjóðinn Gildi og hvort þið munduð senda mann frá ykkur því ég taldi fundinn ekki löglegan vegna nýrra tillagna til breytingar á samþykktum Gildis lífeyrissjóðs sem átti að leggja fyrir ársfund 21 apríl 2009. Þetta voru greinar upp á 17 síður með ýmsum breytingum. Ég sem sjóðsfélagi fékk ekki að kynna mér þetta fyrir ársfundinn, né önnur félög þar sem þetta hafði ekki borist til umsagnar. Í kjölfarið hafði ég samband við ykkur og fékk samband við lögmann ykkar, svar hans var einfalt við vinnu hér ekki eftir pöntunum. Sem ég skil á þann veg að sé í stíl 2007 eins og ég hef bent á í blaðagrein minni.
Síðan berst mér bréf frá yður með svörum við mínum spurningum sem er stílað 8 september 2009 eftir opið bréf sem birtist í MBL 6 september þar sem þú kýst að svara mér með bréfi stað þess að gera það opinberlega.
Þinn svör er ég ekki sáttur við, enda er vandbúið hvaða skjól einsstaka sjóðfélagi hefur þegar hann þarf að leita til ykkar.
Þú segir í bréfi þínu að lífeyrissjóðurinn Gildi sé undir reglubundnu eftirliti ykkar. Ég tel það ekki vera stjórnsýslulega eftir ítrekuð réttindi í málinu það sem ég sóttist eftir vegna svars yðar.
Sjóðsfélagi í þessi tilviki, hvaða skjól á hann í Fjármálaeftirlitinu, þegar brotin eru á honum löginn sem skilja að engu að tryggja honum upplýsingar um reksturs sjóðsins sem mun ákvarða framtíð hans á efri árum.
Fjármálaeftirlitið tryggir bankaleynd sem það ber fyrir sig í svari til mín. Sem virðist hafa þann tilgang einan að vernda hagsmuni stjórnar og stjórnenda Lífeyrissjóðsins Gildi enn ekki sjóðsfélaga. Efnislegur rökin fyrir höfnuninni og forsendur fyrir bankaleynd hefur hér verið snúið gegn þeim sem upplýsa ætti.
Eins fer ég framá að Fjármáleftirlitið upplýsi með já eða nei í lið 2 hvort reglur um fjárfestingarstefna lífeyrissjóðsins Gildi hafi verið brotnar og ekki verið farið eftir reglum sem þeim ber. Ykkar svör eru ekki skýr. Skýr svör óskast við þessum lið og rökstuðningur ykkar.
Í framhaldinu mun ég skoða stöðu mína. Svör ykkar eru ekki í takt um góða og vandaða stjórnsýslu að mínu áliti.
Með vinsemd og virðingu.
Jóhann Páll Símonarson.
Stakkhömrum 4
112 Reykjavík
Kennitala 110451-3939

Bréf Árna Páls Árnasonar 31/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

Hr Árni Páll Árnason, efnahag og viðskiptaráðherra.
Erindi.
Ég hef ítrekað send bréf til embætti sem kallar sig Fjármálaeftirlitið og ber samkvæmt lögum að hafa eftirlit yfir lífeyrissjóðum mínum sem heitir Gildi. Öll bréfaskrif mín eru til í skjalasafni þeirra. Ég hef ítrekað farið framá að stjórn og stjórnendum yrð vikið frá og skipaður eftirlitsmaður á meðan málefni sjóðsins sætir rannsókn, efnahagsbrotadeildar Ríkislögreglustjóra eins og þér er kunnugt um. Svar frá Fjármálaeftirlitinu er einfald. Með vísan til 13 gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi er ekki unnt að svara erindi yðar frekar enn orðið er. Samkvæmt þessari 13 grein er ég ekki óviðkomandi aðili og sætti mig ekki við þau rök. Eins við ég geta þess að í Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands stendur í 72. gr. Eignaréttur er friðhelgur.
Árni Páll Jóhann Páll Símonarson kemur þetta mál við þetta eru mínir peningar, þess vegna er ég afar ósáttur að lögmaður frá Fjármálaeftirlitinu skuli beita þessum rétti. Það er greinilegt að regluverkið í kringum lífeyrissjóði er betra fyrir þá sem ráða enn nokkurn það kerfi sem Breznef lét sér detta í hug að setja.
Hins vegar er hægt að benda á í opinberi umræðu, virðist það þykkja eðlilegt og sjálfsagt, hversu absúrd sem það kann að hljóma, að á Íslandi að menn sem gegna trúnaðarstörfum fyrir almenning víki ekki úr starfi tímabundið eða eru ekki látnir víkja úr starfi tímabundið á meðan opinber rannsókn á meintu ólöglegu athæfi þeirra eru í gangi.
Þess er óskað að framkvæmdarstjóri, stjórn og stjórnendur lífeyrissjóðsins Gildi verði leystir frá störfum á meðan málefni sjóðsins eru til rannsóknar hjá efnahagsbrotadeild Ríkislögreglustjóra.
Vænti svara sem fyrst við mínu erindi.
Jóhann Páll Símonarson sjómaður og sjóðfélagi í Gildi
Vinsamlega látið þetta erindi berast til Árna Páls Árnasonar.
Sama erindi verður sent til fjármálaráðherra Steingríms J. Sigfússonar.

Athugasemd mín við skrif Vilhjálms Egilssonar. 31/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

Það vekur furðu mína að vefur atvinnurekenda skuli vera notaður til að koma Jóhanni Páli Símonarsyni úr jafnvægi með ragnfærslum um mína persónu. Ég hef verið sjóðfélagi í Gildi um áratuga skeið, og hef aldrei vanið mig á að taka þátt í því að svarta mannorð manna, þótt þeir séu ekki á sömu skoðun og ég sjálfur. Eitt vil ég upplýsa sjóðsfélaga um og hef spurt mig um eftir mína vangaveltur um menn og málefni. Hvers vegna var gamall fréttamaður frá Ríkisútvarpinu fenginn til að fylgjast með ársfundi Gildis, mér er spurn? Ekki veit ég til þess að hann hafi borgað í lífeyrissjóðinn Gildi, eða komið ársfund og tekið til máls og látið sig hagsmuni sjóðsins varðar sem dæmi. Á sama tíma hafa frétta mönnum verið bannaður aðgangur að ársfundum sjóðsins sem er furðulegt að svo skuli vera. Hvað er verið að fela kæru sjóðsfélagar.

Með vinsemd og virðingu.

Jóhann Páll Símonarson.
Sjómaður og sjóðfélagi í Gildi.

Enn á ný er vefur atvinnurekenda notaður gegn sjóðfélögum. 31/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

FréttirEldri fréttir Fréttaflokkar
0 – 1
8.5.2010
Athugasemdir vegna skrifa Jóhanns Páls Símonarsonar um Gildi
Jóhann Páll Símonarson skrifaði opið bréf til mín í Morgunblaðinu fimmtudaginn 6. maí sl. og leggur fram ýmsar spurningar um málefni lífeyrissjóðsins Gildis. Fyrir þá sem ekki vita hefur Jóhann Páll reynt að gera sig gildandi á ársfundum Gildis undanfarin ár og skeytt takmarkað um samþykktir sjóðsins eða almenn fundarsköp en reitt til höggs gagnvart stjórn og starfsmönnum óháð því hvort vel hefur gengið eða miður. Málefnatilbúnaðurinn hefur verið fátæklegur en þó sjaldnast jafn rýr og nú.

Jóhann Páll hefur lesið skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis eins og skrattinn Biblíuna. Á ársfundi Gildis þann 28. apríl sl. fór Jóhann Páll að venju mikinn í ræðustóli og hélt því fram að í skýrslu rannsóknanefndar stæði að Gildi hefði verið að veðja á móti krónunni og hverju slíkt alvarlegt brot gegn sjóðfélögum og íslensku þjóðinni sætti.

Á fundinum var honum bent á að í gjaldeyrisvörnum sínum hefði Gildi einmitt tekið gagnstæða stöðu, með krónunni en ekki á móti henni. Gjaldeyrisvarnir Gildis gengu út á að hagnast á hækkun krónunnar en tapa á falli hennar. Hlutverk gjaldeyrisvarnanna er að jafna sveiflur á erlendum eignum sjóðsins sem lækka þegar krónan hækkar og öfugt þegar krónan lækkar.

Áfram heldur Jóhann Páll að vitna í skýrslu rannsóknanefndar með sama hætti. Ekkert sem hann segir standa í skýrslunni stendur raunverulega í henni heldur eitthvað allt annað og þveröfugt við það sem hann heldur fram. Þess vegna eru spurningar Jóhanns byggðar á fullyrðingum og forsendum sem ekki standast.

Í skýrslu rannsóknanefndar kemur fram að forráðamenn bankanna hafi fegrað stöðu þeirra fyrir stjórnvöldum, fjárfestum, öllum markaðnum og almenningi. Lífeyrissjóðirnir voru fjárfestar og þolendur og höfðu engar upplýsingar umfram aðra utan afmarkaðs hóps innan bankanna. Það er á þessum forsendum sem Gildi getur ekki unað því að tapa alveg víkjandi skuldabréfi á Glitni sem keypt var í útboði í mars 2008.

Í febrúar 2007 fengu íslensku bankarnir lánshæfismat hjá erlendum matsfyrirtækjum eins og bestu fjárfestingakostir í víðri veröld og í febrúar 2008 voru þeir enn metnir betri eða jafngóðir fjárfestingakostir og þeir höfðu verið á árinu 2002. Allur heimurinn fylgdist með viðbrögðum við fjármálakreppunni sem hófst síðsumars 2007 í Bandaríkjum. Fyrst var almennt álitið að kreppan gengi fljótt yfir en smám saman syrti í álinn og sjálfur seðlabankastjóri Bandaríkjanna sagðist ekki hafa séð fyrir atburði septembermánaðar 2008 þar í landi.

Á Íslandi fylgdust lífeyrissjóðamenn og aðrir með fréttum af lausafjárvandræðum bankanna og viðbrögðum þeirra svo og fréttum af tilraunum ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans til þess að efla gjaldeyrisvaraforðann. Lífeyrissjóðurinn Gildi hafði engar aðrar og meiri upplýsingar en allir aðrir og á ársfundi Gildis í apríl 2008 fór Jóhann Páll með árvissa skammarræðu um of háan rekstrarkostnað lífeyrissjóðsins.

Jóhann Páll spyr líka um af hverju nýjar lífslíkur séu teknar upp í tryggingafræðilegu mati Gildis. Maður sem hefur kynnt sér málefni lífeyrissjóða jafn ákaft og hann á að vita að þetta er gert til að fylgja þeim lögum og reglum sem um sjóðinn gilda.

Skýrsla endurskoðenda Gildis innihélt upplýsingar um innra mat á einstökum skuldabréfum þar sem kaupverð þeirra hafði verið fært niður. Þær upplýsingar gætu ef bærust til útgefenda þessara bréfa orðið til þess að veikja samningsstöðu Gildis í nauðasamningum og skaða þannig sjóðinn. Jóhanni Páli er ekki trúað fyrir slíkum upplýsingum og lái forráðamönnum Gildis hver sem vill. Fjármálaeftirlitið gerir enga kröfu til þess að Jóhann Páll fái þessa skýrslu afhenta.

Á nýafstöðnum ársfundi Gildis bættist Jóhanni Páli liðsauki frá hópi manna sem tengist tilteknum stjórmálaflokki, Frjálslynda flokknum. Ekki var það til að bæta ástandið en vissulega setur að manni hroll ef kröfur um svokallað sjóðfélagalýðræði eiga að þýða að stjórnmálaflokkar smali á ársfundi og hertaki lífeyrissjóðina. Slíkt mun ekki gerast í Gildi meðan Samtök atvinnulífsins ráða einhverju þar um.

Vilhjálmur Egilsson,

varaformaður stjórnar Gildis

og framkvæmdastjóri SA

« til bakaSenda á Facebook

——————————————————————————–
Þjónusta SA

Kjarasamningar

Umsagnir

Útgáfa SA

Aðalfundir SA

Á döfinni

——————————————————————————–
Leiðarkerfi Nýtt rit SA 9.11. 2012

Skattstofnar atvinnulífsins.
Ræktun eða rányrkja?

Samantekt frá kynningarfundi SA

Starfsfólk SA

——————————————————————————–
.Samskipti
Samtök atvinnulífsins | Borgartúni 35 | IS-105 Reykjavík | Sími: 591 0000 | Bréfsími: 591 0050 | Netfang: sa@sa.is
Hafa samband | Veftré
——————————————————————————–
Leit

——————————————————————————–
Leiðarkerfi
Fréttir
Málefni
Kjaramál
Fréttabréf
Um SA
VinnumarkaðsvefurStjórnborð

——————————————————————————–
Fánar

——————————————————————————–
..

Vefur atvinnurekenda notaður að sverta mannorð mitt. 31/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

.FréttirEldri fréttir Fréttaflokkar
0 – 1
21.5.2010
Aftur um skrif Jóhanns Páls Símonarsonar um Gildi
„Enn reynir Jóhann Páll Símonarson að sverta forráðamenn lífeyrissjóðsins Gildis í Mbl. þann 14. maí sl. Sem fyrr er reitt hátt til höggs en eins og endranær missir Jóhann Páll marks. Fullyrðing Jóhanns um 100 milljarða tap Gildis stendur gegn þeirri staðreynd að meðalávöxtun sjóðsins sl. 10 ár er 2% að raungildi. Þetta þýðir að höfuðstóll sjóðsins hefur varðveist bærilega þrátt fyrir hrun fjármálakerfisins, að það sem hefur tapast er fyrst og fremst eitthvað sem áður græddist. Fullyrðingar um 100 milljarða tap eru ekki á rökum reistar frekar en annað í málflutningi Jóhanns.“ Þetta segir Vilhjálmur Egilsson, varaformaður stjórnar Gildis og framkvæmdastjóri SA, m.a. í grein sem birtist í Morgunblaðinu í dag.

Grein Vilhjálms Egilssonar má lesa í heild hér að neðan:

Enn reynir Jóhann Páll Símonarson að sverta forráðamenn lífeyrissjóðsins Gildis í Mbl. þann 14. maí sl. Sem fyrr er reitt hátt til höggs en eins og endranær missir Jóhann Páll marks.

Fullyrðing Jóhanns um 100 milljarða tap Gildis stendur gegn þeirri staðreynd að meðalávöxtun sjóðsins sl. 10 ár er 2% að raungildi. Þetta þýðir að höfuðstóll sjóðsins hefur varðveist bærilega þrátt fyrir hrun fjármálakerfisins, að það sem hefur tapast er fyrst og fremst eitthvað sem áður græddist. Fullyrðingar um 100 milljarða tap eru ekki á rökum reistar frekar en annað í málflutningi Jóhanns. Ávöxtun sjóða eins og Gildis er jafnan í sveiflum og en nú er ávöxtunin í milli lægði eftir hrunið. Lífeyrissjóðurinn Gildi stendur enn við verðtryggðan lífeyri og lífeyrir úr sjóðnum hefur hækkað vel umfram laun sé miðað við síðustu fjögur ár. Þetta er þrátt fyrir allt mikill árangur þegar bankarnir hrynja og flestir aðrir helstu útgefendur skuldabréfa og hlutabréfa á íslenska markaðnum falla í kjölfarið. Íslensku lífeyrissjóðirnir stóðu af sér bankahrunið og Gildi er þar á meðal.

Jóhanni Páli er hugleikið að í mars 2008 keypti Gildi víkjandi skuldabréf af Glitni sem þá hafði í febrúarmánuði þar á undan fengið sama lánshæfismat og árið 2002 þrátt fyrir alla erfiðleikana. Í febrúar 2007 var bankinn metinn sem toppfjárfesting á alla mælikvarða. Það er ekki fyrr en við útgáfu rannsóknaskýrslunnar sem ástæða kemur fram til að ætla að staða bankans í mars 2008 hafi ekki verið sú sem stjórnendur bankans héldu fram í skuldabréfaútboðinu. Stefna slitastjórnar Glitnis á hendur fyrrum forráðamönnum bankans skýrir svo enn þá mynd. Sumir eru vitrir og sjá vel fram í tímann, sumir eru fyrst og fremst vitrir eftir á og svo eru alltaf einhverjir sem hvorugt þetta á við. Gildi var löngum með mjög góða ávöxtun borið saman við aðra lífeyrissjóði en vissulega sáu forráðamenn sjóðsins bankahrunið ekki fyrir frekar en flestir aðrir fjárfestar á Íslandi og út um allan heim sem töpuðu á því.

Þrátt fyrir ákafan áhuga Jóhanns Páls á málefnum lífeyrissjóða og sér í lagi á lífeyrissjóðnum Gildi hafa félagar hans í Sjómannafélagi Íslands ekki treyst sér til að tilnefna hann sem fulltrúa á ársfundi Gildis í því skyni að fara með atkvæðisrétt á fundinum. Fulltrúaráðsmenn eru til hálfs valdir af verkalýðsfélögunum samkvæmt þeim reglum sem þar gilda og endurspegla breiðan hóp sjóðfélaga. Samtök atvinnulífsins velja jafn marga fulltrúa fyrirtækjanna en þeir standa fyrir stóran hlut þeirra iðgjalda sem greidd eru til sjóðsins. Þeir sjómannafélagsmenn vita sjálfsagt betur en aðrir hvort Jóhann Páll sé traustsins verður enda geta þeir metið málflutning hans á heimavelli.

Jóhann Páll er hins vegar velkominn á ársfundi í lífeyrissjóðnum Gildi sem sjóðfélagi og hefur þar málfrelsi sem hann hefur óspart nýtt sér. Hann hefur líka fullt leyfi til að gagnrýna það sem honum sýnist. En sem betur fer hafa félagar hans í Sjómannafélaginu og aðrir þeir sem standa að lífeyrissjóðnum Gildi ennþá fullt frelsi til að taka ekki mark á Jóhanni Páli og t.d. samþykkja ekki tillögur hans á ársfundum. Það er gæfa fyrir Gildi sem enginn skyldi vanþakka.

Höfundur er varaformaður stjórnar Gildis og framkvæmdastjóri SA.

« til bakaSenda á Facebook

——————————————————————————–
Þjónusta SA

Kjarasamningar

Umsagnir

Útgáfa SA

Aðalfundir SA

Á döfinni

——————————————————————————–
Leiðarkerfi Nýtt rit SA 9.11. 2012

Skattstofnar atvinnulífsins.
Ræktun eða rányrkja?

Samantekt frá kynningarfundi SA

Starfsfólk SA

——————————————————————————–
.Samskipti
Samtök atvinnulífsins | Borgartúni 35 | IS-105 Reykjavík | Sími: 591 0000 | Bréfsími: 591 0050 | Netfang: sa@sa.is
Hafa samband | Veftré
——————————————————————————–
Leit

——————————————————————————–
Leiðarkerfi
Fréttir
Málefni
Kjaramál
Fréttabréf
Um SA
VinnumarkaðsvefurStjórnborð

Tengi liður að árskýrslum Gildis. 31/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

http://www.gildi.is/sjodurinn/arsskyrslur/