jump to navigation

Útgerðamenn munu sigla sínum skipum í land 29/12/2009

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
comments closed

Aðalfundur Sjómannafélags Íslands var haldin í dag. Fjölmennt var á þessum fundi og fullt út úr dyrum. Mikill hiti var í sjómönnum vegna skerðingar sjómannaafsláttar og gífurlegt tap lífeyrissjóðsins Gildi. Um þessi atriði urðu miklar umræður, og skildi engum undra að svo sé. Þegar verið er að skerða hlut sjómanna sem eru fjarri fjölskyldu mánuðum saman, enn ekki vantar öfundina því hún er til staðar.

Hvað með Þórólf Matthíasson kennara úr háskólageiranum,  fulltrúa Steingríms J. Sigfússonar, af hverju má ekki leggja til að lífeyrisgreiðslur hans ásamt öðrum verði skertar, því þessar greiðslur eru verðtryggðar greiðslur úr sjóði þjóðarinnar. Nú gilda ekki rökin að laun eru svo lág hjá þessum ríkiskennurum og alþingismönnum sem þyggja laun úr sameiginlegum sjóðum landsmanna. Á meðan er hinn venjulegi borgari ekki með ríkistryggðan lífeyri. Þarna er mikill munur á.

Sjóðsfélagar í ríkisgeiranum búa við önnur lögmál. Þar er allt verðtryggt upp í top og skerðing verður engin, því almennur sjóður landsmanna borgar mismuninn. Á meðan þurfa sjómenn í lífeyrissjóðnum Gildi að búa við 10% skerðingu þeirra sem hafa lokið ævi starfi sínu. Það munar um minna þegar greiðslur úr þessum sjóðum duga ekki fyrir framfærslu. Þetta eitt er ömurlegt. Nú vilja sjómenn breyta sínu fyrirkomulagi varðandi greiðslu í lífeyrissjóðinn Gildi við gerð næstu kjarasamninga; að þeim verði heimilt að borga í lífeyrissjóði þar sem sjóðsfélagar munu eiga sína fulltrúa í stjórn sjóðsins, ekki í lífeyrissjóð þar sem atvinnurekendur og ASÍ hafa öll völd. Það eitt vilja sjómenn ekki. Það voru flestir sjómenn sammála um það.

Hinsvegar eru sjómenn mjög reiðir yfir samþykkt alþingismanna þeirra sem sögðu já um að skerða sjómanna afsláttinn. Nú eru uppi hugmyndir, sem verða teknar á næstu dögum, að útgerðamenn og sjómenn sigli sínum skipum í land og bindi þau vel. Það mun ekki duga lög alþingismanna að koma skipum aftur á sjó. Það skulu menn muna. Því sjómenn eru búnir að fá upp í kok á þessari Ríkisstjórn sem er ráðlaus og veit ekki til hvaða ráða á að taka að leysa brýn hagsmuna mál einnar þjóðar. Fólkinu í landinu er að blæða út, fyrirtækjunum er að blæða út, skuldavandi heimila fer vaxandi, fólkið er að missa trúna á sjálfum sér. Þetta var nefnilega stjórinn sem ætlaði að leysa öll mál einar þjóðar á einni stundu, því lofaði hún og kenndi öðrum um. Sjómenn og útgerðamenn eru búnir að fá nóg af þessari Ríkisstjórn. Á næstu dögum verður tekin sú ákvörðun sem þessi ríkisstjórn mun muna eftir? og verður öðrum ríkisstjórnum til viðvörunar. Það eitt skulu menn hafa í huga á þessari stund.

Landsbyggðinni sýndur fingurinn 03/12/2009

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
comments closed

Hópur manna sem kallar sig yfirstétt þessa lands og býr sjálfsagt í Þingholtunum og eru meðlimir í samtökum betri byggðar rísa nú upp á afturlappirnar vilja flugvöllinn burtu úr Reykjavík sem er eitt af því besta flugvallarstæði sem umgetur fyrir utan Álftanes. Miklar rannsóknir hafa farið fram sem eru mjög nákvæmar þar sem tekið var tillit til aðflugsskilyrða og staðsetningar þessi skýrsla var gerð af bandarísku verkfræðifyrirtækisins James C. Buckley Inc. Þessi skýrsla er 142 blaðsíður með greinargerð og nákvæmum teikningum okkar reyndasti flugstjóri Dagfinnur Stefánsson getur staðfest að þetta er rétt.

Reykjavíkurflugvöllur hefur verið á sama stað yfir 50 ár og hefur ekki gert neinum neitt nema að veita þeim öryggi sem þurfa nauðsýnlega sækja höfuðborg landsins því stutt er í allar stofnarnir landsmanna og ég tala ekki um fólk sem þarf að sækja sér lækninga og ekki má gleyma sjúkraflugi þeirra sem eru virkilega veikir. Og þurfa að komast á áfangastað á skemmstum tíma, því tíminn er dýrmætur þegar um er að ræða líf eða dauða þeirra sem þurfa að komast undir læknishendur strax. það vita það allir sem vilja skilja það hvað staðsetningin er mikilvægur þáttur í lífi fólks. Það mætti halda að þessi yfirstétt hefði ekkert annað að gera enn að vera á móti því sem fólkið í landinu sjálft vill, að flugvöllurinn verði á sínum stað. Það vill meiri hluti þjóðarinnar.

Af hverju má ekki fljúga yfir borgir?

Yfirstéttin vill ekki flug yfir Reykjavík, en af hverju má fljúga yfir Ísafjörð, Sauðakrók, Akureyri, Egilsstaði og ég tala um þotuflugið yfir Keflavík þar búa þúsundir manna sem hefur ekkert athugavert við flugvöllinn að segja. Það vill nefnilega hafa sína þjónustu á sínum stað og geta stólað á hana. Fólkið í landinu mun ekkert byggja á næstunni eða hugsa um nýbyggingar því íbúðir standa auðar. Það vilja hinsvegar yfirstéttin í samtökum betri byggðar, þeir vilja halda áfram að byggja þúsundir íbúða þar sem flugvöllurinn er. Á sama tíma og rúmar 4000 þúsund íbúðir standa auðar í Reykjavík sem bíða eftir kaupendum, Hverskonar þvæla er þetta hún nær ekki nokkru tali. Þessi yfirstétt og Framsóknarflokkurinn vilja byggja nýjan flugvöll upp við Hólmsheiði samkvæmt niðurstöðum er þetta ekki hægt vegna veðurskilyrða sem eru þröng og erfið,á þessum stað. Fyrir utan það eru einfaldlega ekki til fé til þess málaflokks.

Misbeita valdinu

Ef samtök eins og yfirstéttin í samtökum betri byggðar vilja vera marktækur hópur þá er það lámarks krafa sem ég geri til þeirra að vinnubrögð sé fagleg og vönduð vinnubrögð. Það eru ekki vönduð vinnubrögð að saka fólk um að hafa lengi misbeitt valdinu í illa fengnum yfirráðum yfir flugi í Vatnsmýrinni. Þetta er einföld frekja að ætlast til þess að flug megi ekki vera yfir Reykjavík og samtökin vilja stjórna hverjir mega eiga heima í borg. Þetta minnir mig á tíma kalda stríðsins þegar menn urðu að standa eins og foringinn lagði upp fyrir þá. Saka síðan samgönguyfirvöld um að vinna gegn hagsmunum borgarbúa varðandi flugvöllinn er hrein bull og þvæla. Við þurfum ekki annað enn að fljúga erlendis er þar ekki flogið yfir borgir eins og Boston, Amsterdam, New A, allt eru þetta staðir inn í miðborg þar sem þúsundir flugvéla fljúga til og frá þessum stöðum. Ekki er þetta fólk að gera athugasemdir, því þetta eru atvinnutækifæri þeirra sem hafa hag af þessari starfsemi og lifa samkvæmt því tekjur af þessar starfsemi nema þúsundum miljóna króna.

Eins vil ég minna á atvinnutækifærin varandi Reykjavíkurflugvöll sem skapast í tekjum sem við borgarbúar fáum í formi skatts, og ekki veitir af á þessum tímum til að standa undir velferð borgarbúa. Af hverju snúa samtök sem kalla sig betri byggð ekki frekar að málefnum fátækt fólks sem þarf á hjálp að halda og á ekki fyrir mat. Þeim væri nær að snúa sér að þeim verkefnum sem eru krefjandi. Stað þess að vera að röfla útaf flugvelli sem fer ekkert. Við skulum taka snúning á þessu 2038 þá munum við komast að niðurstöðu að flugvöllurinn muni verða þar áfram.

Jóhann Pál Símonarson. Höfundur er sjómaður og er flokksbundinn sjálfstæðismaður.